'Civil Society Organizations' Participation in the EU and its challenges for Democratic Representation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

685 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer4
Pagina's (van-tot)27-39
Aantal pagina's13
TijdschriftPolitics and Governance
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 21-dec.-2016

Citeer dit