Clarithromycin Significantly Increases Linezolid Serum Concentrations

Mathieu S. Bolhuis, Richard van Altena, Donald R. A. Uges, Tjip S. van der Werf, Jos G. W. Kosterink, Jan-Willem C. Alffenaar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)5418-5419
Aantal pagina's2
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume54
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - dec.-2010

Citeer dit