CLASS-SPECIFIC ANTIBODY TITERS (ELISA) AGAINST PRIMARY IMMUNOGEN HELIX-POMATIA HEMOCYANIN (HPH) IN MAN

J WEITS, GC DEGAST, TH THE, MT ESSELINK, AM DEELDER, M PETROVIC, E MANDEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)443-450
  Aantal pagina's8
  TijdschriftClinical and Experimental Immunology
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit