CLASSIC AND ACUTE MYELOFIBROSIS - RETROSPECTIVE STUDY

RA ROJER*, NH MULDER, HO NIEWEG

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)108-116
  Aantal pagina's9
  TijdschriftACTA HAEMATOLOGICA
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1978

  Citeer dit