Classification of chronic kidney disease 10 years on: what have we learnt in the Netherlands

Wim J.C. de Grauw, Nynke D. Scherpbier de Haan, Carola van Dipten

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)744-745
Aantal pagina's2
TijdschriftFamily practice
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 12-dec.-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit