Claudia Jarzebowski, Kindheit und Emotion. Kinder und ihre Lebenswelten in der europäischen Frühen Neuzeit (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2018), x + 343 pp.

OnderzoeksoutputAcademic

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)408-410
Aantal pagina's3
TijdschriftEmotions: History, Culture, Society
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2020

Citeer dit