'Click for PET': click chemistry as a tool for [18F] radiolabelling

Lachlan Schuyler Campbell-Verduyn

Onderzoeksoutput

3641 Downloads (Pure)

Samenvatting

‘Click’ voor PET: ‘Click’ chemie als gereedschap voor [18F]-radiolabeling Dit proefschrift onderzoekt de applicatie van ‘click’ chemie op het gebied van [18F]-radiolabeling voor positronemissietomografie, een nucleaire beeldvormingstechniek. In de radiochemie bestaan een aantal unieke uitdagingen: een korte synthetische tijdsschaal, kleine hoeveelheden radioactief reagens, en een beperkt aantal karakterisatiemethoden. Naast deze uitdagingen moeten producten zuiver zijn en de resultaten reproduceerbaar zodat de ontwikkelde methodologie uiteindelijk ingezet kan worden in positronemissietomografie. De kopergekatalyseerde 1,3-dipolaire cycloadditie van alkynen en azides (CuAAC) en zijn kopervrije tegenhanger, geïnitieerd door ringspanning, hebben zich bewezen als betrouwbare en orthogonale ligatiereacties. Met name de CuAAC is snel, selectief en robuust en werkt onder een scala aan reactiecondities. In een onderzoeksgebied waar simpliciteit en reactiesnelheid cruciaal zijn, spreekt het voor zich dat ‘click’ chemie naar voren is gekomen als een uitstekende techniek voor radiolabeling. Twee hoofddoelen werden nagestreefd; ten eerste het verhogen van de reactiesnelheid van de CuAAC en ten tweede het verkennen van mogelijkheden om het gebruik van koper in de ‘click’ reactie te vermijden om in vitro en in vivo labeling mogelijk te maken. Het eerste doel werd bereikt door gebruik te maken van het fosforamidietligand MonoPhos waardoor de reactiesnelheid drastisch toenam. Het tweede doel werd bereikt door middel van het in situ genereren van benzyn dat reageert met azides tot benzotriazolen, en door synthese van een ‘gespannen’ cyclooctyn. Beide methoden, zowel kopergekatalyseerd als kopervrij, zijn toegepast in de labeling van bombesine, een peptide dat veelvuldig gebruikt wordt in de beeldvorming van bepaalde kankersoorten, met [18F].
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • H. Elsinga, P., Supervisor, Externe Persoon
  • Feringa, Ben L., Supervisor
Datum van toekenning19-mrt-2012
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036753777
Elektronische ISBN's9789036753760
StatusPublished - 2012

Citeer dit