Climate Change Impacts on Human (Im-) Mobility in Sub-Saharan Africa: Recent Trends and Options for Policy Responses

Benjamin Schraven*, Stephen Adaawen, Christina Rademacher-Schulz, Nadine Segadlo

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Plaats van productieBonn
  UitgeverijDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  Opdrachtgevend orgaanDeutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
  Aantal pagina's48
  StatusPublished - 30-jul-2020

  Citeer dit