Climate Migration Governance and Discourse of Citizenship in India

Ritumbra Manuvie*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijT.M.C. Asser Press
Uitgave1
ISBN van elektronische versie978-94-6265-567-6
ISBN van geprinte versie978-94-6265-566-9
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit