Climatic niche convergence through space and time for a potential archaeophyte (Acacia caven) in South America

Nicolás Velasco*, Nicolás Andrade, Christian Smit, Ramiro Bustamante

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Climatic niche convergence through space and time for a potential archaeophyte (Acacia caven) in South America'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases