Clinical and daily respiratory care and clinical trials within the COVID-19 era

Zuzana Diamant, Leif Bjermer*, Vibeke Backer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  93 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer1766817
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean clinical respiratory journal
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan.-2020

  Citeer dit