Clinical applications of Cobalt-radionuclides in neuro-imaging

Hugo Mechtilde Leonardus Jansen

Onderzoeksoutput

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Korf, Jakob, Supervisor
  • Minderhoud, J.M, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9090115889
StatusPublished - 1998

Citeer dit