Clinical assessment of motor behaviour in developing children

  Onderzoeksoutput

  840 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit proefschrift beoordelen we bewegingen van gezonde en hersenbeschadigde kinderen met behulp van beoordelingsschalen voor bewegingsstoornissen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de invloed van leeftijd op beoordelingsschalen, zodat de schalen beter toepasbaar zijn bij kinderen met een bewegingsstoornis.
  In het eerste gedeelte onderzoeken wij bewegingen van gezonde kinderen (0-16 jaar). Vanaf de geboorte ziet men bewegingen die gelijkenissen vertonen met bewegingsstoornissen (dystonie, chorea en myoclonus). Vanaf de leeftijd van 3 maanden veranderen deze kenmerken, die daarna vooral atactische en dystone gelijkenissen vertonen. Gedurende de kindertijd worden deze kenmerken steeds minder duidelijk, om tenslotte te verdwijnen na de puberteit. De aanwezigheid van deze op bewegingsstoornissen gelijkende motoriek, wordt verklaard door de nog onvolledige rijping en ontwikkeling van de hersenen. Naarmate de verantwoordelijke hersengebieden betere contacten en netwerken vormen, worden de bewegingen beter gecoördineerd. Met deze inzichten kan met de prestaties van kinderen die een grote kans hebben op een bewegingsstoornis beter duiden.
  In het tweede gedeelte van het proefschrift passen wij de inzichten van het eerste gedeelte toe op twee verschillende groepen kinderen die risico hebben op het ontwikkelen van een bewegingsstoornis, namelijk 1. kinderen die ten gevolge van zuurstoftekort bij de geboorte een grotere kans hebben op hersenschade en 2. kinderen die tijdens hun ontwikkeling zijn blootgesteld aan loodverontreiniging in hun omgeving. Uitkomsten vertonen dat de meerderheid van kinderen uit beide groepen een gunstige, maar niet helemaal optimale, motorische ontwikkeling lijken te vertonen. Toekomstig onderzoek zal moeten aantonen of de motorische ontwikkeling uiteindelijk op volwassenen leeftijd normaal zal zijn, of niet.

  Definitie van de bewegingsstoornissen:
  Dystonie: onwillekeurige, wisselende spierspanningen, waardoor draaiende en wringende bewegingen en abnormale houdingen van een of meer lichaamsdelen ontstaan.
  Chorea: onwillekeurige, snelle en ongerichte bewegingen, met name in het gelaat of in de ledematen
  Myoclonus: korte, onvrijwillige samentrekking van een spier of een groep spieren.
  Ataxie: verstoring van het evenwicht en bewegingscoördinatie.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Koning-Tijssen, Marina, Supervisor
  • Bos, Arie, Supervisor
  • Sival, Deborah, Co-supervisor
  • Verhagen, Eduard, Beoordelingscommissie
  • Willemsen, M. A. A. P., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • de Vries, L. S., Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  Datum van toekenning31-okt.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0939-9
  Elektronische ISBN's978-94-034-0938-2
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit