Clinical characteristics and outcome of SARS-CoV-2-infected patients with haematological diseases: a retrospective case study in four hospitals in Italy, Spain and the Netherlands

Jaap van Doesum*, Anabelle Chinea, Maria Pagliaro, Maria Cristina Pasquini, Tom van Meerten, Martijn Bakker, Emanuele Ammatuna

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2536-2538
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume34
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2020

Citeer dit