Clinical characteristics indexing genetic differences in schizophrenia: a systematic review

Jacob Taylor, Ymkje Anna de Vries, Hanna M. van Loo, Kenneth S. Kendler*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Clinical characteristics indexing genetic differences in schizophrenia: a systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience