Clinical implications of malnutrition in children with cancer

E. A. H. Loeffen, A. Brinksma, W. J. E. Tissing*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2523-2524
Aantal pagina's2
TijdschriftSupportive Care in Cancer
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep.-2015

Citeer dit