Clinical observations and histopathology of the liver in infants and children with alpha1-antitrypsin deficiency

JD Elema, R Broersma, E Reerink-Brongers

  OnderzoeksoutputAcademic

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)663-663
  Aantal pagina's1
  TijdschriftArchives of Disease in Childhood
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift8
  DOI's
  StatusPublished - 1975

  Citeer dit