Clinical Outcome in KLHL24 Cardiomyopathy

Mathilde C S C Vermeer*, Karla F Arevalo Gomez, Martijn F Hoes, Jasper Tromp, Job A J Verdonschot, Michiel T H M Henkens, Herman H W Silljé, Maria C Bolling, Peter van der Meer*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)401-403
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation: Genomic and Precision Medicine
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug.-2023

Citeer dit