Clinical pharmacology and therapeutic drug monitoring of voriconazole

Anette Veringa

  Onderzoeksoutput

  1235 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Er wordt steeds meer aandacht besteed aan therapie op maat bij medicijngebruik. Voor sommige medicijnen kan de medicijnconcentratie in het bloed worden gemeten, om de behandeling met dit medicijn te verbeteren. Voriconazol is een medicijn dat veel gebruikt wordt bij ernstige schimmelinfecties in de longen. Voor voriconazol wordt in verschillende richtlijnen geadviseerd de voriconazol concentratie in het bloed regelmatig te controleren. Daarom is in dit proefschrift onderzocht of het meten van de voriconazol concentratie daadwerkelijk resulteert in een verbetering van de behandeling met dit medicijn. Uit de resultaten blijkt dat alleen het meten van de voriconazol bloedconcentratie niet voldoende is om de behandeling met dit medicijn te optimaliseren, maar dat het onderdeel moet uitmaken van een multidisciplinaire aanpak. Daarnaast is in dit proefschrift onderzocht welke factoren van invloed zijn op de hoeveelheid voriconazol die uiteindelijk in het bloed terecht komt. Uit deze onderzoeken bleek onder andere dat de afbraak van voriconazol is verminderd tijdens een ernstige infectie. Verder hebben wij beschreven waarom het zinnig is om naast voriconazol ook het afbraakproduct van voriconazol te meten, omdat het bijdraagt aan therapie op maat met als doel verminderen van bijwerkingen en het optimaliseren van de behandeling. Verder hebben wij praktische handvatten gegeven om de behandeling met voriconazol in de praktijk te verbeteren.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Alffenaar, Jan Willem, Supervisor
  • Kosterink, Jos, Supervisor
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  Datum van toekenning17-apr.-2019
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-1525-3
  Elektronische ISBN's978-94-034-1524-6
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit