Clinical profile and recurrence rate in women with venous thromboembolism during combined hormonal contraceptive use: a prospective cohort study

Elizabeth F W van Vlijmen, A. B.U. Makelburg, H Marieke Knol, Vladimir Y. I. G. Tichelaar, Hanneke C Kluin-Nelemans, Nic J G M Veeger, Karina Meijer

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)636-638
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume172
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - feb.-2016

Citeer dit