Clinical signs and symptoms predicting influenza infection

E Hak, K G Moons, T J Verheij, A W Hoes

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1351-1352
  Aantal pagina's2
  TijdschriftArchives of Internal Medicine
  Volume161
  Nummer van het tijdschrift10
  StatusPublished - 28-mei-2001

  Citeer dit