Clinical standards for drug-susceptible TB: putting patients first

T. S. VAN DER WERF*, M. P. GROBUSCH

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)584-586
Aantal pagina's3
TijdschriftInternational Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusPublished - 1-jul-2022

Citeer dit