Clinician and patient perceptions of free will in movement disorders: Mind the gap

Sandra M. A. van der Salm*, Danielle C. Cath, Anne-Fleur van Rootselaar, Johannes H. T. M. Koelman, Rob J. de Haan, Marina A. J. Tijssen, Gerben Meynen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)532-533
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry
Volume88
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2017

Citeer dit