Clinicopathologic Correlations in Histopathologic Report of Placenta: Can We Do Something More? Reply

T. Yee Khong*, Eoghan E. Mooney, Sanne J. Gordijn, Amsterdam Placenta Consensus Grp

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)185
  Aantal pagina's1
  TijdschriftArchives of pathology & laboratory medicine
  Volume141
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - feb-2017

  Citeer dit