CLN3 Functions in Both Daughter and Mother Cells of S. cerevisiae

M. Linskens, M. Tyers, B. Futcher

OnderzoeksoutputAcademic

4 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Aantal pagina's1
TijdschriftCell
Volume72
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1993

Citeer dit