Clonal hematopoiesis and UBA1 mutations in individuals with biopsy-proven giant cell arteritis and population-based controls

Jonas B Salzbrunn, Isabelle A van Zeventer, Aniek O de Graaf, Priscilla Kamphuis, Maaike G J M van Bergen, Yannick van Sleen, Bert A van der Reijden, Jan Jacob Schuringa, Elisabeth Brouwer, Arjan Diepstra, Joop H Jansen*, Gerwin Huls*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)e45–e47
Aantal pagina's3
TijdschriftRheumatology
Volume63
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb.-2024

Citeer dit