Clonal Hematopoiesis Defined by Somatic Mutations Infrequently Co-occurs with Mosaic Loss of the y Chromosome in a Population-based Cohort

Priscilla Kamphuis, Isabelle A. Van Zeventer, Aniek O. De Graaf, Giulio Genovese, Jonas B. Salzbrunn, Avinash G. Dinmohamed, Bert A. Van Der Reijden, Jan Jacob Schuringa, Joop H. Jansen*, Gerwin Huls*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
30 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
ArtikelnummerE956
Aantal pagina's5
TijdschriftHemaSphere
Volume7
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - 13-okt.-2023

Citeer dit