Cloning, pharmacological characterization, and polymorphism screening of the guinea pig β2-adrenoceptor

Jaap Oostendorp, Herman Meurs, S. Adriaan Nelemans, Johan Zaagsma, Henk F. Kauffman, Dirkje S. Postma, Hendrikus W.G.M. Boddeke, Knut Biber

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cloning, pharmacological characterization, and polymorphism screening of the guinea pig β2-adrenoceptor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience

Keyphrases