Closing the climate inequality gap

Isabella Alcañiz*, Klaus Hubacek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Artikelnummer126076
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of Cleaner Production
  Volume292
  Vroegere onlinedatum25-jan-2021
  DOI's
  StatusPublished - 10-apr-2021

  Citeer dit