Closing the loop: optimal strategies for hybrid manufacturing /remanufacturing systems

Serra Caner Bulmus

Onderzoeksoutput

238 Downloads (Pure)

Samenvatting

Serra Caner Bulmus beschrijft in haar proefschrift optimale strategieën voor inzameling van gebruikte producten en herfabricage van die producten door bedrijven. Bij herfabricage worden niet alleen de materialen hergebruikt, maar wordt ook de toegevoegde productiewaarde behouden. Daarmee is herfabricage een erg groene manier van produceren, die daardoor hoog op de politieke (EU-)agenda staat. Het inzamelen van gebruikte producten is echter vaak lastig gezien het grote aantal eindgebruikers. Bovendien bestaat voor producenten het gevaar dat ook derde partijen de (kwalitatief betere) producten collecteren en ze daarna opnieuw op de markt brengen, met mogelijk negatieve effecten op de omzet van de oorspronkelijke producenten. De strategieën die Caner Bulmus in haar proefschrift beschrijft, proberen aan die problemen het hoofd te bieden.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Teunter, Ruud, Supervisor
  • Zhu, Stuart, Supervisor
Datum van toekenning24-okt-2013
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036764735
Elektronische ISBN's9789036764728
StatusPublished - 2013

Citeer dit