Clostridium acetireducens sp nov, a novel amino acid-oxidizing, acetate-reducing anaerobic bacterium (vol 46, pg 458, 1996)

Jóhann Orlygsson*, Janneke Krooneman, Matthew D. Collins, Christina Pascual, Jan C. Gottschal

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1192-1192
  Aantal pagina's1
  TijdschriftInternational Journal of Systematic Bacteriology
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - okt-1996

  Citeer dit