Clostridium Species Identification by 16S rRNA Pyrosequencing Metagenomics: Reply to Cassir et al

Fardou H. Heida*, Anne G. van Zoonen, Jan B Hulscher, Bastiaan J. te Kiefte, Rianne Wessels, Elisabeth M. Kooi, Arend F. Bos, Hermie J. Harmsen, Marcus C. de Goffau

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1618-1620
Aantal pagina's3
TijdschriftClinical Infectious Diseases
Volume62
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusPublished - 15-jun-2016

Citeer dit