Closure of osteoseptocutaneous fibula free flap donor sites with local full-thickness skin grafts

Berend van der Lei*, Christianne A. van Nieuwenboven, Jan G. A. M. de Visscher, Stefan O. P. Hofer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1294-1298
Aantal pagina's5
TijdschriftJournal of Oral and Maxillofacial Surgery
Volume66
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2008

Citeer dit