Kleren maken de dokter: meer vertrouwen in net geklede huisartsen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

131 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageClothes make the doctor: More confidence in a smartly dressed general practitioner
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerA2898
Pagina's (van-tot)2358-2363
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume154
Nummer van het tijdschrift51-52
StatusPublished - 25-dec-2010

Keywords

  • article
  • clothing
  • doctor patient relation
  • human
  • physician attitude
  • self concept
  • trust

Citeer dit