Clozapine en cognitief functioneren

Andre Aleman, E. H. F. de Haan

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)37-43
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume41
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit