Co-ordination of internal transactions at Hoogovens Steel: Struggling with the tension between performance-oriented business units and the concept of an integrated company

G.J. van Helden*, J. van der Meer-Kooistra, R.W. Scapens

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)357-386
  Aantal pagina's30
  TijdschriftManagement Accounting Research
  Volume12
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2001

  Citeer dit