Co-promotor Dhr. D. Kochenov, LL.M.

F. Amtenbrink

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennensectie Europees en Economisch Recht (Vakgroep BRER)
StatusPublished - 2005

Citeer dit