CO2 onder controle? Onderzoek naar de betrokkenheid van externe accountants bij het verminderen van CO2-uitstoot

  OnderzoeksoutputProfessional

  76 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Onderzoek uitgevoerd onder externe accountants naar hun betrokkenheid bij (opdrachten gerelateerd aan) maatregelen tot terugdringing van CO2-uitstoot. Op basis van een uitgevoerde survey blijkt dat een groot deel van de respondenten hierbij nog niet betrokken is en dat een groot deel van de cliënten dit vraagstuk ook niet met de accountant bespreekt.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijNBA-RUG
  Aantal pagina's31
  StatusPublished - 18-mei-2020
  EvenementCO2 onder controle? - Webinar
  Duur: 19-mei-202019-mei-2020
  https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2020/mei/webinar-co2-onder-controle-uitkomsten-ledenonderzoek/

  Citeer dit