CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda: Onderzoek naar de rol van de financieel professional bij het CO2-beleid van organisaties in Nederland en zijn visie hierop

OnderzoeksoutputProfessional

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijNBA-RUG
Aantal pagina's35
StatusPublished - 27-feb.-2018

Citeer dit