Hulpverlening aan multiprobleemgezinnen: verrichtingen en resultaten van het flexibele gezinscoaching programma Tien voor Toekomst

Tim Tausendfreund

Onderzoeksoutput

2776 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gezinnen met meervoudige, ernstige en langdurige problemen op verschillende leefgebieden staan in de Nederlandse jeugdzorg bekend als multiprobleemgezinnen. Hoewel er aanwijzingen zijn dat kortdurende crisisinterventie-programma’s positieve effecten kunnen hebben voor deze gezinnen, slaagt de hulpverlening er tot dusverre onvoldoende in om de problemen van multiprobleemgezinnen duurzaam op te lossen. Als alternatief zijn langdurige programma’s ontwikkeld die geïntegreerde zorg op verschillende leefgebieden kunnen bieden. Er is echter nauwelijks evaluatieonderzoek naar dit soort programma’s gedaan.
Wij onderzochten daarom een langdurig hulpverleningssprogramma, genaamd ‘Tien voor Toekomst’, dat op grote schaal in Nederland wordt toegepast. Het design van het onderzoek was longitudinaal en prospectief. In het onderzoek werden 122 gezinnen geïncludeerd over een periode van ruim vierenhalf jaar.
De resultaten laten zien dat toepassing van 'Tien voor Toekomst' gepaard gaat met een duidelijke afname van ouderlijke stress, met name in het eerste jaar. Bovendien blijken gezinnen met een aanvankelijk lager stressniveau een grotere kans te hebben om het programma eerder te beëindigen. Gedragsproblemen bij kinderen en het functioneren van het gezin als geheel tonen een minder coherent patroon van verandering. De focus van gezinscoaches op de begeleiding van ouders, meer dan op de begeleiding van kinderen, lijkt hiervoor een goede verklaring.
Geconcludeerd wordt dat het hulpverleningsprogramma ‘Tien voor Toekomst’ ouderlijke stress kan verminderen en dat het programma een parallel aanbod dient te creëren van directe hulp voor kinderen, naast en in aanvulling op de hulpverlening voor ouders.
Vertaalde titel van de bijdrageHulpverlening aan multiprobleemgezinnen: verrichtingen en resultaten van het flexibele gezinscoaching programma Tien voor Toekomst
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Knorth, Erik, Supervisor
  • Grietens, Hans, Supervisor
  • Knot-Dickscheit, Jana, Co-supervisor
Datum van toekenning5-mrt-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7648-6
Elektronische ISBN's978-90-367-7647-9
StatusPublished - 2015

Citeer dit