Stollingsstoornissen bij patienten met schedel-hersen trauma: een frequente en potentieel fatale combinatie

John H. Meertens, Joukje van der Naalt, WE Monteban-Kooistra, Joost Regtien, Leon Aarts

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCoagulation disorders in patients with trauma to the skull and brain: a frequent and potentially fatal combination
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)501-502
Aantal pagina's2
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume151
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2007

Citeer dit