COAGULATION-FACTOR ABNORMALITIES AS POSSIBLE THROMBOTIC RISK-FACTORS AFTER FONTAN OPERATIONS

AH CROMMEDIJKHUIS, CMA HENKENS, CMA BIJLEVELD, HL HILLEGE, VJJ BOM, J VANDERMEER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

121 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1087-1090
Aantal pagina's4
TijdschriftLANCET
Volume336
Nummer van het tijdschrift8723
StatusPublished - 3-nov-1990

Citeer dit