Coagulation factor VIIa: prohemostatic drug and biomarker for thrombosis

Anne Marieke Schut

Onderzoeksoutput

1626 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stollingsfactor VIIa: prohemostatisch medicijn en biomarker voor trombose

Fysiologische activatie van de bloedstolling begint met de activatie van stollings factor VII tot factor VIIa. Een recombinante vorm van factor VIIa (rFVIIa) is ontwikkeld als medicijn om bloedstolling te stimuleren in patiënten met een bloedingsneiging. rFVIIa is effectief in het behandelen én voorkomen van bloedingen in patiënten met hemofilie die door remmende antistoffen niet meer met suppletie van factor VIII of IX behandeld kunnen worden. Het effect van rFVIIa op het voorkomen van bloedingen is lastig te verklaren, omdat de halfwaardetijd van rFVIIa ongeveer 2 uur is terwijl langere klinische effecten worden gezien bij een toediening van het medicijn 1x per dag. In het eerste deel van deze thesis hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke mechanismes die het pro-hemostatische effect van rFVIIa kunnen verklaren. Onze studies suggereren dat het profylactische effect van rFVIIa verklaard kan worden door langdurige aanwezigheid van lage spiegels rFVIIa in plasma en door de aanwezigheid van lage concentraties rFVIIa in bloedplaatjes.

Veneuze trombose is een complexe ziekte waar vele risicofactoren voor zijn vastgesteld. Het reizen per vliegtuig is bijvoorbeeld geassocieerd met een 2-4 keer verhoogde kans op het krijgen van veneuze trombose. Het is echter nog onbekend hoe stolselvorming wordt geactiveerd in het ontstaan van een veneuze trombose. Wij tonen aan dat activatie van de stolling tijdens een vliegreis waarschijnlijk niet, en activatie van de stolling in patiënten met een acute veneuze trombose waarschijnlijk wel, verlopen via de extrinsieke (FVIIa-gemedieerde) stollingsroute.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lisman, Ton, Supervisor
  • de Groot, Ph. G., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning8-jun.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-8842-7
Elektronische ISBN's978-90-367-8837-3
StatusPublished - 2016

Citeer dit