Codificatie en staatsvorming in de tijd van Lodewijk Napoleon

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)159 - 176
TijdschriftDe Negentiende Eeuw
Volume3-4
StatusPublished - 2007

Citeer dit