Codificatie ‘Motie-Van Vliet’ bij de fiscale eenheid VPB

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer11
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht Beschouwingen
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 18-mrt-2018

Citeer dit