Coding issues in cognitive mapping of games

Roel Popping

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)16-23
Aantal pagina's8
TijdschriftOpen Journal of Political Research
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2013

Citeer dit