Cognitief functioneren bij patiënten die behandeld zijn voor een niet functionerende hypofysemacro-adenoom en de effecten van hypofysebestraling

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)49-52
Aantal pagina's4
TijdschriftNeuropraxis
Volume15
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2011

Citeer dit