Cognitieve bias modificatie en CGT als vroege interventie voor jongeren met sociale angst en faalangst

OnderzoeksoutputProfessional

1188 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sociale angst en faalangst komen veel voor onder jongeren, en kunnen op termijn grote gevolgen hebben. Zowel cognitieve gedragstherapie (CGT) als cognitieve bias modificatie (CBM) richten zich op processen die een rol lijken te spelen bij de ontwikkeling van angststoornissen. Door vroegtijdige interventies zouden kinderen met een verhoogd niveau van sociale angst of faalangst minder kwetsbaar worden voor het ontwikkelen van een angststoornis.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63-64
TijdschriftDirectieve Therapie
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - mrt.-2017

Citeer dit