Cognitieve bias modificatie en cognitieve gedragstherapie als vroege interventie voor jongeren met sociale angst of faalangst

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageCognitive bias modification and cognitive behavioral therapy as early interventions for adolescents with social or test anxiety
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)63-64
TijdschriftDirectieve Therapie
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2017

Citeer dit