Cognitive and behavioral problems in children and adolescents with myoclonus dystonia

M. A. Coenen, H. Eggink, H. van den Berg, J. M. Spikman, M. A. Tijssen

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Artikelnummer1357
Pagina's (van-tot)S445-S446
Aantal pagina's2
TijdschriftMovement Disorders
Volume31
Nummer van het tijdschriftSupplement 2
StatusPublished - jun-2016
Evenement20th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders - Berlin, Germany
Duur: 19-jun-201623-jun-2016

Citeer dit